Εταιρικά Νέα

Εταιρικά νέα

Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού

Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού

Άρθρο του Δημητρη Σπανού στο περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία με θέμα την Ασφάλιση Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

null

Έκθεση Freskon

Παρουσίαση για την Ευθύνη Εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού-φυτωριακού υλικού

πολλαπλασιαστικό υλικό

Το πολλαπλασιαστικό υλικό & ο κίνδυνος ευθυνών που απορρέουν από αυτό

προϊόντα

Ασφάλιση επιμολυσμένου προϊόντος

ΣΘΕΒ

Εκδήλωση για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων

Σπόροι

Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων

Ασωπός ρύπανση

ΣτΕ: Αμεσα μέτρα για Ασωπό και κυρώσεις

Περιβαλλοντική ευθύνη

ΠΔ 148/2009: Περιβαλλοντική ευθύνη

Αγρονόμος

“Αγρονόμος™” Επαγγελματική Ευθύνη Γεωργικών Συμβούλων

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ασφάλιση ευθυνών ρύπανσης