Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων

Σπόροι

Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων

Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων Παραγωγών & Εμπόρων Σπόρων

Ασφάλιση Λαθών και Παραλείψεων Παραγωγών & Εμπόρων ΣπόρωνΗ Ασφάλιση Λαθών & Παραλείψεων έχει σχεδιασθεί με τη βοήθεια της I.S.F.και έχει σκοπό να προστατέψει τα μέλη της από οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προέλθει κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, τη διαλογής, της συσκευασίας, του ελέγχου κ.λπ. και να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο εισόδημα του γεωργού.

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει απαιτήσεις για ζημιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από αποτυχία των σπόρων να αποδώσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες της ποικιλίας ή άλλες ποιοτικές προσδοκίες, καθώς επίσης και της μη καταλληλότητας των σπόρων για την καλλιέργεια που προορίζονται και είναι αποτέλεσμα λάθους, αμέλειας ή παράλειψη της εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

ΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έχουν εντοπισθεί έξι κατηγορίες απαιτήσεων όπως συνοπτικά περιγράφονται κατωτέρω:

  1. Λάθη τεχνικής φύσεως: λάθη στις ετικέτες , στην ανάμειξη ειδών και ποικιλιών σπόρων, ελλείψεις στις οδηγίες ή μη αποτελεσματικός εργαστηριακός έλεγχος.
  2. Υπερβολική και μη ακριβής πληροφόρηση: διαβεβαιώσεις για την ποιότητα των σπόρων που οφείλεται σε υπερβολικό ζήλο του δικτύου πωλήσεων, λάθη σε καταλόγους. Η I.S.F. συνιστά τη χρήση όρων Περιορισμού της Ευθύνης του Παραγωγού και Εμπόρου σπόρων που μπορούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να παράσχουν προστασία έναντι ορισμένων απαιτήσεων.
  3. Προβλήματα βλάστησης: απαιτήσεις της φύσεως αυτής μπορούν να αποφευχθούν με προσεκτικούς εργαστηριακούς ελέγχους. Μπορεί, παρ’ όλα αυτά, απαιτήσεις για ζημιές αυτού του είδους να μην είναι συχνές , αν όμως συμβούν είναι μεγάλου ύψους.
  4. Ακαταλληλότητα: Απαιτήσεις για ζημιές που προέρχονται από αποτυχία ανάπτυξης του σπόρου σε συγκεκριμένη περιοχή.
  5. Προβλήματα ελέγχου Ασθενειών: Η ευαισθησία στις ασθένειες ποικίλλει από είδος σε είδος . Οι καλλιέργειες μπορούν να μολυνθούν από ασθένειες που προέρχονται από τους σπόρους ή από μικρόβια που αναπτύσσονται στο έδαφος.
  6. Διάφορα άλλα προβλήματα: Από ανεπιτυχή ή λανθασμένη γονιμοποίηση μπορούν να παραχθούν ελαττωματικοί ή κατωτέρων προδιαγραφών σπόροι που είναι δυνατόν να προκαλέσουν παρεπόμενες ζημιές στους αγοραστές.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ασφαλιστήριο καλύπτει απαιτήσεις για ζημιές ή απώλειες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και υπό την προϋπόθεση το ασφαλιστήριο να είναι σε ισχύ κατά τη χρονική περίοδο που υπεβλήθη η απαίτηση.

Καλύπτει δε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο ακόμη και Γενετικά Τροποποιημένων Σπόρων.

Επίσης καλύπτονται δικαστικά έξοδα και έξοδα απόκρουσης της απαίτησης. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο κεφάλαιο είναι το ελάχιστο όπως καθορίζεται κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει ένα Ανώτατο Όριο Κάλυψης και Απαλλαγή για κάθε απαίτηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος συμμετέχει κατά ένα μικρό ποσοστό στην αποζημίωση.

Το ύψος της απαλλαγής είναι συνδεδεμένο με τον ετήσιο τζίρο και το ιστορικό ζημιών του ασφαλισμένου και είναι μεγαλύτερο για ζημιές που προέρχονται από σπόρους λαχανικών απ’ ότι για ζημιές προερχόμενες από άλλους σπόρους ή σπορόφυτα.

Καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε τα ασφάλιστρα να είναι ανταγωνιστικά και η κάθε επιχείρηση να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά έτσι η προσέγγιση το θέματος γίνεται με μεγάλη ευελιξία για να προσαρμόζεται ακριβώς στις απαιτήσεις του ασφαλισμένου.

Η μεγάλη πείρα των Ασφαλιστών Lloyd’s, η αποκλειστική και μακροχρόνια συνεργασίας μας σε ασφαλίσεις αυτού του αντικειμένου με την I.S F., καθιστά το πρόγραμμα αυτό μοναδικό και πολύτιμο εργαλείο για τον ασφαλισμένο.