Συνεργασίες Hybrid Insurance

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων και ανάπτυξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων

H Hybrid Insurance & Consultancy Services Ltd με βασικό γνώμονα τη μέγιστη διασφάλιση του ασφαλισμένου, έχει αναπτύξει συνέργειες με καταξιωμένες εταιρείες:

 

DAES London Market Insurance Brokers: Ελληνική Εταιρία Μεσιτών Ασφαλειών, με καταξιωμένα στελέχη που έχουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην τοποθέτηση ασφαλιστικών κινδύνων, σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και κυρίως με την Ασφαλιστική Αγορά του Λονδίνου και τη Διεθνή Αγορά.
http://www.daes.gr/index.php?pid=6&aid=25#.WqQHHOeYPIU

AGROLAB RDS: Τα διαπιστευμένα εργαστήρια της AGROLAB RDS αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων Εργαστηριακών και Συμβουλευτικών Λύσεων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν πρωτίστως τον αγροτικό τομέα, τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ζωοτροφών και τον Κλάδο της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

REDESTOS GROUP: Συνδυασμένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν την ανάγκη του αγρότη να παράγει και να πουλά τα προϊόντα του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούν η Βιομηχανία Τροφίμων, τα Super Market και ο τελικός καταναλωτής.