Έκθεση Freskon: Παρουσίαση για την Ευθύνη Εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού-φυτωριακού υλικού

Έκθεση Freskon: Παρουσίαση για την Ευθύνη Εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού-φυτωριακού υλικού

Στην Έκθεση Freskon (International Trade show for fruits and vegetables) στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Σπανός διαχειριστής της Hybrid Insurance  το πρόγραμμα «Tο πολλαπλασιαστικό υλικό και οι ευθύνες των φυτωριούχων σε περίπτωση λαθών και παραλήψεων»

Δείτε το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της Έκθεσης

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση

Ασφάλιση Ευθυνών Εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού & φυτωριακού Υλικού
Στην Ελλάδα, η Hybrid Insurance Ltd σε συνεργασία με εξειδικευμένους Lloyd’s Brokers, παρέχουν:

-Ευθύνη Εμπόρων και παραγωγών σπόρων (I.S.F. Programme)
-Επαγγελματική Ευθύνη Γεωργικών Συμβούλων – AGRONOMOS ™

Ο συνδυασμός της αυξητικής τάσης του κόστους της γεωργικής παραγωγής, οι δεσμεύσεις των γεωργών να παράγουν συγκεκριμένων χαρακτηριστικών προϊόντα (συμβολαιακή παραγωγή), αλλά και η γενικότερη οικονομική «πίεση», μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι εντολές προς δικηγόρους για διεκδίκηση απαιτήσεων από κάθε εμπλεκόμενο για οτιδήποτε έχει πάει «στραβά» στη σοδειά τους θα ακολουθήσουν αυξητική τάση.
Ποιος χρειάζεται ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμπορία Φυτωριακού υλικού.
Λάθη μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης, συλλογής,συσκευασίας ή ελέγχου, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μερική ή ολική ζημία της παραγωγής του πελάτη μας.

Η Eυθύνη προϊόντος και η ευθύνη λαθών και παραλείψεων είναι δυο τελείως διαφορετικές καλύψεις που αλληλοσυμπληρώνονται.
Η Ευθύνη λαθών και παραλείψεων καλύπτει την ευθύνη του φυτωριούχου στη περίπτωση που το υλικό που πωλήθηκε απέτυχε να ανταποκριθεί στις ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές με τις οποίες πουλήθηκε, ως αποτέλεσμα λάθους ή παράλειψης από τον φυτωριούχο ή τους εργαζόμενους της.
Η Ευθύνη προϊόντος καλύπτει Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημίες, οι οποίες εξαιρούνται από ένα συμβόλαιο Λαθών και Παραλείψεων.

5 είναι οι κύριες κατηγορίες:

  • Λάθη τεχνικής φύσεως
  • Υπερβολική και μη ακριβής πληροφόρηση
  • Προβλήματα ελέγχου ασθενειών
  • Ακαταλληλότητα του υλικού να αποδώσει σε μια συγκεκριμένη περιοχή
  • Διάφορα προβλήματα

Από την εμπειρία μας σε τοπικό επίπεδο αλλά και από στοιχεία που έχουμε από τη διεθνή αγορά, υπάρχει η αντίληψη μέρους των εταιρειών, κυρίως μικρομεσαίων, ότι η διαχρονική και φιλική σχέση με τους πελάτες τους, αρκεί να επιλύσει άμεσα και χωρίς ιδιαίτερη επίπτωση στην «οικονομική θέση» της εταιρείας, οποιαδήποτε διαφωνία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του υλικού.

Πραγματικά ένα μέρος αυτών των θεμάτων, επιλύθηκε στη βάση της καλής σχέσης. Αλλά από την άλλη υπάρχουν παραδείγματα εταιρειών που αποζημιώσανε με υψηλά ποσά τους παραγωγούς. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν η αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι οποίες πέραν της αποθετικής ζημίας θα έπρεπε να καταβάλλουν και υψηλά ποσά για την νομική τους εκπροσώπηση.

Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι, σε κάποιες των περιπτώσεων, οι απαιτήσεις κατά των εμπόρων/παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού βασιζόταν στην στρεβλή λογική «ας πληρώσει ο πιο εύκαιρος».

Χαρακτηριστικά προγράμματος

Συμβόλαιο στη βάση “Claims made” – Αξιώσεις που θα προβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου για πωλήσεις μετεγενέστερες της έναρξης ισχύος ή της αναδρομικής ισύος, εφόσον συμφωνηθεί.

Υψηλά όρια κάλυψης: Έως 2,000,000€ ανά απαίτηση και αθροιστικά
Απαλλαγή: Εξετάζεται ανά περίπτωση π.χ. ευρώ 10,000 ανά περίπτωση περιλαμβανομένων των νομικών εξόδων

Τι καλύπτει*:

  • Το ποσό που η Εταιρεία θα αποζημιώσει βάσει τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου ή το ποσό που θα έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών εξωδικαστικά.
  • Νομικά έξοδα, έξοδα υπεράσπισης, έξοδα έρευνας

* Όπως σε όλα τα ασφαλιστήρια, υπάρχουν εξαιρέσεις για το τί δεν καλύπτεται απο το συμβόλαιο

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση