Προϊόντα Hybrid Insurance

Δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστηρίων που παρέχουν την απαραίτητη προστασία

Ασφαλιστικά προγράμματα που παρέχουμε:

Ασφάλιση Περιβαλλοντικών ευθυνών

Ευθύνη διαχειριστών επικινδύνων αποβλήτων

Ευθύνη προϊόντος

Ανάκληση προϊόντων

Ευθύνη εμπόρων και παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού / φυτωριακού υλικού

Επαγγελματική ευθύνη γεωργικών συμβούλων

Επαγγελματική ευθύνη περιβαλλοντικών συμβούλων

Επαγγελματική ευθύνη εργαστηρίων αναλύσεων

Επαγγελματική ευθύνη διαφόρων επαγγελμάτων

Ευθύνη μελών Δ.Σ./ Εργασιακών πρακτικών

Ασφάλιση βιομηχανικών κινδύνων

Ασφάλιση θερμοκηπίων

Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου

Ασφάλιση φυτικής παραγωγής

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων- στελεχών

Κλάδοι που απευθυνόμαστε

Εταιρείες εμπορίας και παραγωγής αγροχημικών

Εταιρείες παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

Εταιρείες τροφίμων

Θερμοκήπια και φυτωριακές μονάδες

Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες

Οινοποιεία, ζυθοποιία

Εταιρείες συσκευασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων

Εταιρείες γεωργικών συμβούλων και υπηρεσιών σχετιζόμενες με τον Αγροδιατροφικό κλάδο