Εκδήλωση για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων

ΣΘΕΒ

Εκδήλωση για την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων και πρακτικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων μέσω της πρόληψης και της ασφάλισης»

Η Hybrid Incurance, η Envirolab IKE, η Terra Nova και η ΣΟΛ Oρκωτοί Λογιστές, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Eπιχειρήσεων και Βιομηχανιών και την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος διοργάνωσαν την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 ημερίδα με θέμα: «Περιβαλλοντική ευθύνη επιχειρήσεων και πρακτικές ελαχιστοποίησης των κινδύνων μέσω της πρόληψης και της ασφάλισης» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΘΕΒ.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ και Πρόεδρος της ΠΕΕΕΒ κ. Απόστολος Hλία Δοντάς ο οποίος τόνισε πώς απαιτείται η λήψη μέτρων όλων των επιχειρήσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών κινδύνων. Στην συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε ο Προϊστάμενος Τμήματος Marketing, Προγραμμάτων & Μεγάλων Έργων της Agrolab-RDS κ. Γιώργος Σρατάκης.

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν ο κ. Γ. Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Έργων Ε.Ε. ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της Περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων και ανέλυσε το νομικό πλαίσιο, η κα Μπουγδάνου Μαριάννα, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ. – CROWE HORWARTH με θέμα Πράσινη Οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη, ο κ. Ι. Σπανός, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MRICS Environmental Surveyor με θέμα την εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης & κινδύνων Επιχειρήσεων, ο κ. Αλ. Γούναρης – Χημικός Μηχανικός – Διευθυντής των εργαστηρίων της Envirolab με θέμα η σημασία των εργαστηριακών ελέγχων στη πρόληψη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων», καθώς και ο κ. Δημήτρης Σπανός Μεσίτης (Αντ)ασφαλίσεων της Hybrid Insurance and Consultancy Services Ltd ο οποίος παρουσίασε το ασφαλιστήριο ευθυνών ρύπανσης.

Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

περισσότερα