Ασφάλιση επιμολυσμένου προϊόντος

Επιμολυσμένα προϊόντα

Ασφάλιση επιμολυσμένου προϊόντος

Η επιμόλυνση των τροφίμων και τα κόστη ανάκλησης, αποτελούν πλέον, κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη αλλά κυρίως για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η δημοσιότητα ενός τέτοιου περιστατικού, επιδρά αρνητικά στη φήμη της Εταιρείας, στη διατήρηση και επέκταση των εμπορικών σχέσεων και φυσικά στον ισολογισμό της.

«Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές €5,19 εκατ. έναντι κερδών €1,36 εκατ. το εννεάμηνο του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν με το ποσό των €1,25 εκατ. που προέκυψαν από την ανάκληση προϊόντων της Εταιρίας λόγω της συμμόρφωσής της στις υποδείξεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων»1

Η αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και οι βελτιωμένοι τρόποι ελέγχου καθώς και η πρόσβαση στη πληροφόρηση των καταναλωτών, συντέλεσαν τα τελευταία έτη στην αύξηση των ανακλήσεων.

dioxinΣκοπός των ανακλήσεων είναι η προστασία των καταναλωτών από επιβλαβή προϊόντα, αλλά και η έμμεση υποχρέωση προς τους παραγωγούς /διανομείς να αυξήσουν τα επίπεδα ασφάλειας κατά την παραγωγική διαδικασία.

Από στοιχεία της αγοράς, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, παρότι συμμορφώνεται με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων που παράγει, εντούτοις δελαμβάνει μέριμνα για την αντιμετώπιση περιστατικών επιμόλυνσης ή ανάκλησης.

Η Ασφάλιση Κρίσεων, όπως συνήθως αναφέρεται, περιλαμβάνει την Επιμόλυνση προϊόντος και την Ανάκληση αυτού και σκοπό έχουν την παροχή Ενεργητικής Προστασίας στην επιχείρηση.

Ενδεικτικά παραθέτουμε στοιχεία της κάλυψης:

 

Οι ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης κρίσεων καλύπτουν τις επιχειρήσεις για όλες τις άμεσες και έμμεσες απώλειες που συνδέονται με μόλυνση προϊόντων, σε περιπτώσεις:

 • Σκόπιμης κακόβουλης παρέμβασης/ απειλής/μόλυνσης σε προϊόντα, η οποία οδηγεί σε προϊόντα ακατάλληλα ή επικίνδυνα ή, έστω, δημιουργεί αυτή την
  εντύπωση στους καταναλωτές 2
 • Τυχαίου, μη σκόπιμου λάθους στην παραγωγή, επεξεργασία ή συσκευασία
 • Ανακλήσεων από τις αρχές.

 

Οι απώλειες που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

 • Έξοδα αποκατάστασης: καθαρισμός/αποκατάσταση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση, αποκατάσταση της φήμης της εταιρικής μάρκας και του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης.
 • Απώλεια κερδών: από τη μείωση στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
 • Έξοδα ανάκλησης: έξοδα για έλεγχο, απόσυρση, μεταφορά, υπερωρίες, αμοιβές και μεταφορές επιπλέον προσωπικού, μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, καταστροφή του προϊόντος, αναδιανομή, ακυρώσεις προγραμματισμένων προωθητικών ενεργειών, ανακοινώσεις στον τύπο, κ.ά.
 • Έξοδα συμβούλων διαχείρισης κρίσεων: επικοινωνιακή και συνολική διαχείριση για την προστασία της φήμης της επιχείρησης. Οι ειδικοί διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας παρέχουν υποστήριξη σε κάθε χώρα όπου η επιχείρηση παράγει ή εξάγει τα προϊόντα της.

 

Απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εταιρείες παραγωγής ή/και διανομής τροφίμων, παραγωγής, συσκευασίας και διανομής νωπών φρούτων και λαχανικών, παραγωγής, εμφιάλωσης και
  διανομής, ποτών, αναψυκτικών, χυμών, νερού.
 • Εταιρείες παραγωγής και διανομής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εταιρείες παραγωγής ή/και εμπορίας ζωοτροφών
 • Εταιρείες καπνού
 • Εταιρείες καλλυντικών κ.α

1 Δελτίο Τύπου Εταιρείας Τροφίμων
2 Πρόσφατη υπόθεση επώνυμου αναψυκτικού